Zelení na Malostranském náměstí otevřeli open-air školku. Upozorňují tím na palčivý problém 20 000 chybějících míst ve školkách

Praha, 1. října 2021 - Tiskový briefing Zelených spojený s happeningem Školka pro 20 000 dětí se v pátek dopoledne uskutečnil v Praze na Malostranském náměstí. Rodiny s dětmi se na happeningu sešly, aby upozornily na problematické slaďování pracovního a soukromého života, který stojí před mnoha rodiči v Česku.

Na akci promluvila lídryně Zelených Magdalena Davis, jednička pražské kandidátky Eva Kavková nebo Eliška Kodyšová, místopředsedkyně České ženské lobby.

Letitý nedostatek míst v mateřských školách má závažné dopady na české ženy. Pokud nemají dostatečné finanční zázemí, díky kterému si mohou dovolit platit soukromou školku či hlídání, zůstávají na rodičovské dovolené dva a více let. Po návratu do původního zaměstnání skončí 60 % matek tříletých dětí bez zaměstnání - navzdory tomu, že jim zaměstnavatel musí jejich místo povinně držet. Víceletý výpadek znamená nižší mzdu, kterou ženy až do důchodu nedoženou a mají na srovnatelných pozicích o 20 % nižší plat než jejich kolegové,” říká Eva Kavková.

Převážná část žen se chce vrátit do práce zhruba v době, kdy je jejich dítěti dva a půl roku. To dnes ale mohou jen ty, které bydlí v místě, kde dětská skupina je. Ty ostatní musí čekat někdy až do tří a půl let věku dítěte, nebo hledat nákladnější řešení. Garance míst ve školkách nebo v jeslích by pomohla nejen rodičům, ale i zaměstnavatelům lépe plánovat návraty z rodičovské. Nejenže se státu vyplatí ekonomicky, ale navíc pomáhá dětem ze sociálně vyloučených rodin zvýšit šance na lepší vzdělání,” dodává Eliška Kodyšová.

Volební program Zelených proto obsahuje systémová řešení, jak rodinám ulehčit a nerovnosti zmírňovat. Mezi základní pilíře změny patří větší dostupnost zařízení pro péči o děti předškolního věku jako jsou jesle, školky nebo dětské skupiny. Každé dítě od 2 let věku by mělo mít zákonný nárok na místo v takovém zařízení, s postupnou garancí místa pro každé dítě od jednoho roku. Tam, kde to zatím není možné, by rodiny měly mít nárok na proplácení hlídání jinou formou,” říká lídryně Zelených Magdalena Davis s tím, že její strana chce také umožnit čerpání slevy na dani na všechny formy placené péče o dítě.

Další návrhy na podporu rodin jsou k dispozici v programové kapitole: https://www.zeleni2021.cz/rodina.

Další aktuality

Aktuality do vašeho emailu