Bydlení, které si můžete dovolit, je základní potřeba pro normální život

Zelený program pro bydlení a města k životu
Výstavba cenově dostupných nájemních bytů
Úprava stavebních předpisů, aby bylo možné stavět ekologičtěji a levněji
Více pravomocí pro města, aby mohla ovlivňovat svoji podobu
Lepší podmínky pro ty, kdo bydlí v nájmu
Zákon o sociálním bydlení

Milujeme bydlení pro všechny

Chceme, aby moderní města a obce dokázaly zajistit odpovídající a cenově dostupné bydlení všem skupinám obyvatel, protože jen s důstojným bydlením je člověk svobodný.

K tomu musí mít města také odpovídající občanskou vybavenost a nástroje, kterými mohou ovlivnit podobu nové výstavby developerů, aby mohla reagovat například na probíhající klimatickou změnu nebo na stárnutí obyvatel.

Chceme města, která podporují moderní dopravu, která snižují emise skleníkových plynů a která jsou připravena na další výzvy spojené s budoucností - zkrátka odolná města.

Co chceme?

 • Podpoříme obecní výstavbu cenově dostupného nájemního bydlení. Podporovat budeme i rekonstrukce stávajících obecních bytů a koupě bytů obcemi. Obecní byty se sníženým nájemným musejí sloužit především skupinám, které mají s bydlením největší problémy: senioři, lidé se zdravotním postižením, lidé v sociální nouzi. Pronájmem obecních bytů mohou města zlepšit situaci i lidem z potřebných profesí, jako jsou učitelé, zdravotní sestry nebo lidé pracující v sociálních službách. Dlouhodobým cílem je ale mít tolik obecních bytů, aby je mohla využívat i střední třída bez ohledu na konkrétní profesi.
 • Bydlení a územní rozvoj musí také reagovat na klimatickou a demografickou krizi. Je proto potřeba stavět ekologičtěji, šetrněji a s lepší dostupností i bez aut. Potřebujeme moderní stavební zákony a související předpisy, které umožní stavět zahuštěnou zástavbu a města krátkých vzdáleností, která se nerozpínají do krajiny a jsou energeticky šetrná. Odstraníme nutnost minimálního počtu parkovacích míst u nových domů – ty celou výstavbu zdražují a znemožňují městům regulovat individuální automobilovou dopravu. Umožníme městům vybírat daně z parkovacích míst.
 • Postavení měst a obcí ve vztahu k developerské výstavbě musí být posíleno. Ať se jedná o vlastní stavební předpisy, územní plánování nebo povolování staveb. Povolovací proces se musí urychlit a zjednodušit, ale nesmí tím zároveň dojít k ohrožení životního prostředí nebo práv občanů a spolků. Města a obce musejí mít možnost získat část bytového fondu – buď ve formě prodeje části bytů městu za nákladovou cenu, nebo vyčleněním do fondu dostupného bydlení. Města musí mít možnost jednoduše a účinně vymáhat po developerovi podíl na zajištění infrastruktury v podobě veřejného osvětlení, dopravy nebo sítě školek a škol.
 • Ve městech chce bydlet stále více lidí. Tento tlak může mírnit decentralizace – jak na úrovni státu, tak čtvrtí v rámci města. Ekonomický rozvoj by neměl být soustředěn jen do velkých měst či některých čtvrtí. Tlak na bydlení ve městech sníží také dostupnost vysokorychlostního internetu nebo kvalitní a rychlé spojení veřejnou dopravou, zejména kolejovou.
 • Schválíme zákon o sociálním bydlení tak, aby byl zastaven obchod s chudobou. Řešením nejsou ubytovny pro chudé, ale standardní byty v sociálně rozmanitém prostředí. Dobrým příkladem je program Housing first realizovaný v Brně.
 • Stát by měl plošně podporovat aktivní politiku zabydlování, včetně speciální krizové pomoci lidem na okraji, například mimořádnou dávkou okamžité pomoci, aby lidé o bydlení nepřišli jen proto, že mají akutní výpadek příjmů. Bydlení na ubytovně nebo na ulici je nejen nehumánní, ale také pro stát velmi drahé v následných nákladech. Součástí této politiky je také široká síť podpůrných neziskových organizací, které zranitelným skupinám se zabydlováním pomáhají.
 • Nárůst cen bydlení je způsoben také tím, že se na byty nahlíží jako na kteroukoliv jinou tržní komoditu. V současné době se někdy majitelům vyplatí nechat dům prázdný a spekulovat na růst ceny. Chceme omezit tyto spekulace chytrým zdaněním, stejně jako omezovat investice do nemovitostí osobami ze zemí mimo EU.
 • Kdo bydlí v nájmu, potřebuje také větší jistotu. Ti, kdo pravidelně platí nájem a dodržují smlouvy, by neměli doplácet na řetězení krátkodobých nájemních smluv. Podobně jako v pracovních vztazích omezíme i v nájemním bydlení řetězení krátkodobých smluv tak, že kdo jeden rok bez problémů platí nájem, dostane od druhého roku smlouvu na dobu neurčitou.
 • Část bytového fondu je blokována využitím pro krátkodobé pronájmy typu Airbnb. Změníme zákony tak, aby si města mohla sama rozhodnout o účinné regulaci těchto služeb, včetně omezení krátkodobého pronájmu bytu maximálně na několik týdnu v roce.
 • Zjednodušíme a finančně podpoříme investice obcí a měst do transformací brownfieldů místo výstavby „na zelené louce“. Města a obce také musí mít lepší přístup ke zdrojům, které posílí jejich energetickou soběstačnost a dodávky vody. Odolnost měst vůči následkům změn klimatu je jedním ze základních prvků kvality života a města a obce musí mít dostatek peněz na to, aby omezovaly letní horka, řešily nedostatek vody, připravovaly opatření proti bleskovým povodním nebo zajišťovaly chlazení města nebo obce zelení.
 • Zlepšíme možnosti pro města a obce, jak získat nepotřebný státní majetek. Zavedeme povinnost státních institucí nabízet nemovitosti určené k prodeji samosprávám, a to bezplatně anebo za odhadní cenu.
 • Podpoříme města a obce v tom, aby mohla občanům vytvářet prostředí pro komunitní život, protože jak ukázala pandemie, silná komunita je v době krize velmi důležitá. Součástí toho je podpora lokální ekonomiky a farmářských trhů nebo rozvoj spolkové činnosti v kultuře, sportu, folkloru nebo mládežnických a náboženských organizací.
 • Odstraníme nedostatky systému trvalého pobytu. Umožníme jeho jednoduchou změnu bez nutnosti dostavit se na úřad. Trvalý pobyt přestane být uváděn na osobních dokladech. Zavedeme systém, kdy občané budou moci při změně trvalého pobytu dát státu pokyn, aby o změně vyrozuměl jimi určené instituce, jako jsou ostatní státní úřady, banky, distributoři energií, pojišťovny apod. Budeme usilovat o to, aby lidé, kteří v obci skutečně bydlí, ale nemají v ní nahlášen trvalý pobyt, nebyli znevýhodňováni např. v přístupu k parkovacímu oprávnění. Zároveň ale zavedeme limit na počet lidí přihlášených v jednom bytě, abychom omezili podvody za účelem získání parkovacích oprávnění atp. Prosadíme, aby byly obcím přerozdělovány prostředky ze státního rozpočtu podle počtu obyvatel, kteří v obci skutečně bydlí.
Kompletní program ke stažení
(PDF)