Bezpečná a ekologická doprava do vedlejší ulice i přes půl Evropy

Zelený program pro dopravu
Rozvoj železniční dopravy
Šrotovné na elektrokola a nákladní kola
Do okolních zemí nočními vlaky namísto letadel
Bezpečné ulice - snižování počtu mrtvých chodců a cyklistů
Náklady z kamionů na koleje

Milujeme noční vlaky

Vlaky, autobusy či tramvaje, ale také jízda na kole a chůze jsou příznivější nejen ke svému nejbližšímu okolí, ale také k lidskému zdraví a proto musí mít vždy prioritu. Doprava je ale také velkým zdrojem skleníkových plynů a přispívá ke změně klimatu.

Máme jasný plán, jak se zbavit závislosti na ropě a podpořit bezemisní způsoby dopravy. Chceme dopravu, která je založena na husté a kvalitní síti veřejné dopravy ve všech regionech, podporuje bezpečnou jízdu na kole i chůzi, a kde zbývající nezbytné jízdy autem vykonají elektromobily.

Nákladní doprava musí být co nejvíce přesunuta ze silnic a center měst na koleje. Na delší vzdálenosti se pak budeme dopravovat funkční sítí rychlovlaků a nočních spojů.

Co chceme?

 • Do modernizace a výstavby železničních tratí, kterou je nutné razantně urychlit, budeme každoročně investovat minimálně 1 % HDP, tj. nejméně 60 mld. Kč. Každý takto investovaný milion vytvoří 4 pracovní místa a z každé proinvestované koruny se státu vrátí 60 haléřů. Zajistíme elektrifikaci důležitých tratí, doplníme chybějící rychlá spojení, jako je například Praha–Liberec, a zvýšíme kapacitu přetížených tratí, aby se na koleje dostalo více osobních i nákladních vlaků. Zabráníme rušení lokálních železničních tratí.
 • Zajistíme přípravu výstavby vysokorychlostních železničních tratí s cílem zahájit jejich výstavbu v nejkratší možné době (v roce 2024). Základem sítě musí být spojení Praha–Brno a následně spojení do okolních zemí. Vysokorychlostní tratě budeme plánovat se zapojením obcí, kterých se týkají.
 • Podpoříme zřízení chybějících nočních vlakových linek do důležitých míst Evropy. Noční vlaky musí být cenou i kvalitou výhodnější alternativou pro dopravu na vzdálenost do 1000 km. Zjednodušíme nákupy mezinárodních vlakových jízdenek tak, aby byly stejně jednoduché jako nákupy letenek.
 • Jsme proti rušení stávajících železničních vleček do průmyslových areálů i skladů a naopak budeme požadovat realizaci nových vleček všude tam, kde jejich využíváním bude nahrazena část silniční nákladní dopravy.
 • Podpoříme budování bezpečné infrastruktury pro pěší a cyklisty uvnitř obcí i pro jejich vzájemné spojení, protože cyklistická doprava je jeden ze základních způsobů dopravy. Adekvátní zohlednění pěších a cyklistů bude povinnou součástí všech stávajících i nových komunikací v obcích i mimo ně, ať už formou souběžné stezky, míst pro překonání komunikace nebo komplexním zklidněním. Zásadně navýšíme peníze ve Státním fondu dopravní infrastruktury na zklidňování dopravy, výstavbu bezpečných cyklostezek a zvýšení bezpečnosti chodců. V pandemii se ukázalo, že mnohá města v Evropě zásadně investovala do bezpečnosti cyklistů a těch bylo na ulicích mnohem více než dřív.
 • Naším cílem je každý rok zásadně snižovat počet mrtvých na našich silnicích. Po vzoru některých evropských měst vyhlásíme konkrétní plány Vize nula, tedy nula mrtvých na ulicích daného města. Jedním z kroků vedle výstavby bezpečné infrastruktury pro kola je i nastavení rychlosti 30 km/h pro naprostou většinu ulic v obcích vyjma hlavních komunikací.
 • Budeme investovat do moderní městské mobility. Města a obce podpoříme ve zřizování systémů sdílení jízdních kol, elektrokol, nákladních cargokol a tam, kde to zatím není samostatně ekonomicky udržitelné, dočasně podpoříme systémy sdílení osobních aut. Ve městech zvýhodníme budování doručovacích systémů a dep založených na bezmotorové a elektrifikované dopravě. Cílem je 22 tisíc sdílených kol a elektrokol do dalších 40 měst v Česku.
 • Elektrokola jsou nový fenomén. Uživatelé elektrokol jej po pořízení používají mnohem častěji než běžná kola. Nabídneme dotaci 10 000 Kč na pořízení nízkoemisního dopravního prostředku typu kolo, elektrokolo, cargokolo, či elektroautomobil nebo i celoroční jízdenku MHD každému, kdo se zbaví svého auta sešrotováním, podobně jako ve Francii. Zároveň připravíme nová pravidla pro regulaci pohybu elektrokol v cenných přírodních oblastech.
 • Budeme rozvíjet veřejnou dopravu v rámci obcí a regionů dostupnou pro všechny. Propojíme krajské integrované dopravní systémy (IDS), abychom mohli stejně pohodlně cestovat i přes hranice krajů. Zavedeme možnost koupit si univerzální časové jízdné, platné ve všech druzích hromadné dopravy včetně MHD pro celém Česku. Terminály hromadné dopravy a rekonstruovaná nádraží budou muset vždy obsahovat i chráněná parkovací místa pro kola.
 • Budeme usilovat, spolu se státy Evropské unie, o odstranění daňového zvýhodnění letecké dopravy. Ve zdanění letů vidíme jednu z cest k ochraně klimatu.
 • Zasadíme se o zastavení první fáze a nezahájení dalších fází kanálu Dunaj–Odra–Labe, ukončení přípravy stavby plavebního stupně Děčín a zastavení projektu paralelní přistávací a vzletové dráhy na letišti v Praze-Ruzyni.
 • Rozšíříme placení mýtného pro nákladní automobily nad 3,5 tuny na celou síť veřejných pozemních komunikací a umožníme vybírat městům mýto za vjezd do jejich center.
 • Jakékoliv dopravní stavby musí co nejméně poškozovat životní prostředí, co nejméně vytvářet bariéry v krajině a do jejich plánování musí být včas zapojena veřejnost. Dobré plány, které berou ohled na požadavky místních, jsou nejlepším řešením protahujících se staveb. Dostavět je třeba jen nezbytné úseky dálnic a další rozvoj osobní a nákladní dopravy směřovat přednostně na železnici.
Kompletní program ke stažení
(PDF)