Česko jako důvěryhodná a aktivní součást stále propojenější Evropy

Zelený program pro zahraniční politiku
Evropa ve které Česko spolupracuje
Pomoc pronásledovaným osobám z Ruska či Běloruska
Odstup ze spolku V4
Politika vůči Rusku a Číně se musí formovat na půdě EU, nikoli na Pražském hradě
Konec vývozu zbraní do nedemokratických zemí

Milujeme propojenou Evropu

Evropská unie pro nás není bankomat, do kterého si členské země mají chodit pro peníze. Je to projekt, založený na společných hodnotách a ochotě společně čelit výzvám dnešního světa.

Chceme Česko jako sebevědomou zemi, která se odstřihne od zpátečnického spolku V4 a bude své spojence hledat napříč jednotlivými zeměmi ve stále více propojené Evropě.

Přijmeme odpovědnost za společnou budoucnost v Evropě i ve světě a aktivně se připojíme k řešení narůstajících bezpečnostních hrozeb, pandemie, klimatické krize nebo síly nadnárodních technologických firem.

Co chceme?

 • Budeme se podílet na transformaci Evropské unie směrem ke srozumitelné federaci s co největším množstvím sdílených pravomocí v oblasti sociálních věcí, daní, životního prostředí, zahraniční politiky a obrany.
 • Souhlasíme se zavedením nadnárodní kandidátní listiny evropských politických stran do Evropského parlamentu, kterému bude Evropská komise plně odpovědná. Zasadíme se o transparentnější fungování Evropské rady a Rady EU, aby se vlády jednotlivých států nemohly vymlouvat na „Brusel“. Podpoříme i většinové rozhodování v Evropské radě a Radě EU, zejména v oblasti vnějších politik EU a daní.
 • Využijeme blížícího se českého předsednictví v Evropské radě k diskusi nejen o chybějícím sociálním pilíři evropských politik, který umožní zejména chudším zemím zvýšit životní úroveň svých občanů, ale i o klimatické agendě zaměřené na férové řešení klimatické transformace, aby na ni nedoplatili ti nejchudší.
 • Žádáme navýšení rozpočtu EU a účinnější potírání daňových rájů. Rozpočet navrhneme navýšit například prostřednictvím zavedení uhlíkové daně a daně z finančních transakcí.
 • Podpoříme boj proti daňovým únikům a opatření proti rozmělňování základu daně z příjmů nadnárodních firem, včetně konsolidace daňových základů, aby tyto peníze nechyběly ve státních rozpočtech, nevytvářely neférové podmínky na evropském trhu a nepřenášely daňovou zátěž na zaměstnance a malé a střední podnikatele.
 • Jsme přesvědčeni, že pouze na úrovni Evropské unie je možné vyvážit sílu globálních korporací. Podporujeme, aby se EU přidala k iniciativě administrativy prezidenta Bidena a nastavila nový globální standard v podobě minimální sazby daně z příjmů právnických osob na 21 %. V otázce digitální daně podporujeme, aby byla zavedena ve spolupráci zemí OECD.
 • EU je stále zejména mírovým projektem. V zájmu zachování míru potřebuje Evropa společnou bezpečnostní a obrannou politiku, zejména sdílením zdrojů a koordinací úsilí členských států na evropské úrovni.
 • Budeme usilovat, aby Česko zvýšilo své finanční prostředky určené na rozvojovou spolupráci v minimální výši 0,7 % HDP a zabráníme omezování finančních prostředků na prevenci, řešení a zmírnění občanských konfliktů a předcházení migrace, včetně té klimatické.
 • Musíme podpořit dostupnost vakcín a zdravotnického materiálu mimo nejbohatší země světa, abychom se skutečně dokázali zbavit pandemie covid-19.
 • Budeme se aktivně věnovat zemím Východního partnerství, kde můžeme zužitkovat vlastní historické zkušenosti s nedemokratickými režimy a pomoci s jejich transformací. Zodpovědně se ujmeme své povinnosti pomáhat pronásledovaným osobám, které prchají z nedemokratických zemí, a budeme podporovat demokratickou opozici.
 • Česko by mělo prosazovat vyrovnanější vztahy s Izraelci i Palestinci a aktivně podporovat oboustranná mírová řešení sporu založené na společném dialogu a zajištění ochrany civilistů.
 • Odmítáme účast Česka na projektu 17+1, který je mocenským nástrojem Číny na prosazování svých zájmů v Evropě a destabilizaci EU. Politika vůči Rusku a Číně se musí formovat na půdě EU, nikoli v temných zákoutích Pražského hradu. Při jednání s velmocemi, které mají problémy s dodržováním lidských práv a demokratických standardů, nikdy nevyměníme demokracii, svobodu a lidská práva za obchodní příležitosti.
 • V dnešním světě se stírají rozdíly mezi tzv. tvrdou a měkkou bezpečností. Oblasti jako kybernetika či energetika jsou čím dál více předmětem bezpečnostních zájmů. Podle toho by měly být upraveny bezpečnostní priority Česka, včetně hledání vhodnější struktury naplňování našich závazků vůči NATO, aby na tyto hrozby mohlo lépe reagovat. Česko by mělo využít na poli aliance svého vůdčího potenciálu v oblasti kybernetické bezpečnosti, a samozřejmě by do své kritické infrastruktury nemělo pouštět firmy z problematických zemí.
 • Zastavíme vývoz zbraní do zemí, kde dochází k systematickému porušování lidských práv, a prosadíme důslednější opatření proti reexportu ze třetích zemí do těchto zemí. Zbraně české výroby nesmí přispívat k eskalaci konfliktů a migrace nebo porušování lidských práv.
 • Budeme prosazovat spravedlivý obchod a zasazovat se o to, aby u všech připravovaných dohod o mezinárodním obchodu a investicích bylo zaručeno, že budou zohledněny zásady udržitelného rozvoje a zajištěno transparentní projednávání. Musí být také ošetřeny spotřebitelské zájmy, zaměstnanecká práva, ochrana soukromí, principy sociální spravedlnosti, zajištěno právo na regulaci ve veřejném zájmu a právo na soudní ochranu.
Kompletní program ke stažení
(PDF)