Přehled kandidátek →

Olomoucký kraj

1
Hana
Vacková
Učitelka na gymnáziu, krajská zastupitelka
67 let
Olomoucký kraj
2
Daniel
Řezníček
Předseda Komise pro životní prostředí Olomouckého kraje, krajský zastupitel
29 let
Olomoucký kraj
3
Jana
Jaňourová
Zemědělská inženýrka
63 let
Olomoucký kraj
4
Eva
Zatloukalová
Učitelka a předsedkyně Českého svazu ochránců přírody v Prostějově - RS Iris
63 let
Olomoucký kraj
5
Martin
Hájek
Knihovník-katalogizátor, historik, zastupitel města Prostějova
35 let
Olomoucký kraj
6
Lukáš
Morávek
OSVČ, radní města Jeseník
46 let
Olomoucký kraj
7
Michaela
Štefková
Péče o firemní gastrozónu a stravování zaměstnanců ve společnosti věnující se aditivní výrobě
45 let
Olomoucký kraj
8
Radek
Ocelák
Nakladatel, genealog
33 let
Olomoucký kraj
9
Miroslav
Kindl
Historik umění, kurátor, vysokoškolský pedagog
42 let
Olomoucký kraj
10
Pavel
Bednařík
Předseda Asociace pro filmovou a audiovizuální výchovu, lektor, konzultant
41 let
Olomoucký kraj
11
Kristina
Machačíková
Houslistka/hudebnice (toho času na rodičovské dovolené)
29 let
Olomoucký kraj
12
Miloš
Holec
Specialista digitálního obchodu, učitel
34 let
Olomoucký kraj
13
Kateřina
Dočkalová
Vědecký pracovník v oblasti životního prostředí
39 let
Olomoucký kraj
14
Michal
Trlica
Předseda Spolku STURM – Spolek pro trvalou udržitelnost rozvoje Mohelnicka
43 let
Olomoucký kraj
15
Lubomír
Šavrňák
OSVČ
47 let
Olomoucký kraj
16
Alena
Koutková
Členka Hnutí Duha Olomouc
41 let
Olomoucký kraj
17
Radim
Zámec
Vysokoškolský pedagog
41 let
Olomoucký kraj
18
Vlastimil
Blaťák
Nezávislý publicista
44 let
Olomoucký kraj
19
Lukáš
Slouka
Obchodník, IT technik
43 let
Olomoucký kraj
20
Martin
Začal
Advokát
40 let
Olomoucký kraj
21
Ivana
Varguličová
Vývojář software
52 let
Olomoucký kraj
22
Jiří
Klimeš
Psychoterapeut
34 let
Olomoucký kraj
23
Ivo
Lužný
Informatik, železničář, člen Spolku proti zapomnění
64 let
Olomoucký kraj