Dobré podmínky pro tvorbu a svobodná média pro rozvoj společnosti

Zelený program pro kulturu
Lepší podmínky pro lidi pracující v kultuře
Obnova kultury po pandemii
Pevné ceny knih
Modernizace památkové péče
Posílení nezávislosti veřejnoprávních médií

Milujeme svobodnou kulturu

Kultura je nezastupitelnou součástí života společnosti i každého jednotlivce. Pandemie na ni dopadla velmi silně a potřebujeme obnovu kulturního života účinně podpořit.

Považujeme za důležité podporovat tradice a péči o památky, aby i budoucí generace měly možnost poznat své kořeny a získaly vztah k místu kde žijí. Stejně tak chceme podporovat současnou kulturu, neboť umění představuje typ svobody projevu a je nezbytným předpokladem pro kvalitu lidského života i společenské reflexe.

Podstatný podíl veřejných rozpočtů na jejím financování je výrazem uznání významu, jaký kultura má pro rozvoj společnosti i její soudržnost. Svobodnou veřejnou debatu a nezávislá média považujeme za klíčovou součást demokracie u nás.

Co chceme?

 • Budeme prosazovat takovou politiku, která povede ke stabilizaci a efektivnímu fungování kulturních institucí a organizací. Odmítáme privatizaci kulturních institucí (kulturní centra, divadla, filharmonie) a podporujeme jejich citlivou proměnu ve veřejně prospěšné organizace s trvalou a dlouhodobou finanční podporou z různých zdrojů.
 • Kreativní průmysl, umění a kultura neslouží jen k povznášení ducha, a netvoří „pouze“ základ evropské civilizace. Umění a s ním spojený kreativní průmysl jsou také jedna z cenných komodit, která nabízí obrovské příležitosti na pracovním trhu, je základem pro turistický ruch a významně se podílí na HDP. Je prokázáno, že navýšení peněz pro kulturu je vhodnou a bezpečně návratnou investicí. Vyčleníme proto alespoň 1,5 % státního rozpočtu pro kulturu. Zefektivníme grantový systém podpory živého umění a zefektivníme a posílíme možnosti víceletého financování.
 • Kultura byla během pandemie velmi zasažena. Ukázalo se také, jak moc chybí sociální podpora pro osoby v ní pracující. Nastavíme novou podobu statusu umělce a připravíme adresnou podporu na nastartování živého organismu kulturního provozu, včetně přidružených profesí, jako jsou pracovníci zázemí, dílen, zvukaři atd.
 • Průměrný plat v kultuře stále zdaleka nedosahuje průměrné mzdy v Česku. Nedůstojná je i úroveň platů v organizacích zřizovaných městy či kraji, jako jsou knihovny, muzea, galerie nebo divadla. Zasadíme se proto o postupné zvýšení platů v těchto institucích.
 • Po vzoru jiných evropských zemí navrhneme zákon o pevné ceně knih. Ochráníme tím malé knihkupce a podpoříme nakladatele, kteří kladou důraz na kvalitní knižní tvorbu.
 • Chceme, aby kultura podporovala poznání našich kořenů. Podpoříme aktivity, které rozvíjejí povědomí o kulturních tradicích naší společnosti a jednotlivých regionů, včetně kulturních kořenů a tradic národnostních menšin. Podpoříme alternativní a nezřizovanou kulturu.
 • Uzákoníme povinnost věnovat 2 % rozpočtu každé veřejné stavby na její doplnění uměleckými díly prostřednictvím soutěží. Zároveň budeme chránit a opravovat stávající umělecká díla ve veřejném prostoru.
 • Zmodernizujeme přístup k památkové péči, aby dokázala reagovat na nové potřeby při stavebních úpravách spojených s klimatickou změnou, jako jsou zateplování nebo instalace solárních panelů na střechy. Nebudeme opomíjet ochranu památek druhé poloviny dvacátého století.
 • Podpoříme kulturní, sportovní, občanské a další organizace, jejichž aktivity kultivují společnost a přispívají k rozvoji Česka směrem k otevřené společnosti, toleranci a občanskému soužití.
 • Prosadíme důsledné odpolitizování a nezávislost veřejnoprávních médií. Navrhneme, aby rady veřejnoprávních médií volili na třetiny Sněmovna, Senát a zástupci profesních a neziskových organizací. Nastavíme předvídatelné a nezávislé financování médií veřejné služby.
 • Aktualizujeme tiskový zákon, aby lépe reguloval zneužívání městských a krajských médií jako hlásné trouby politického vedení samosprávy, a aplikoval pravidla a principy médií veřejné služby na všechna média, která jsou placena z rozpočtů měst a krajů, včetně těch internetových.
 • Zasadíme se o posílení kulturní diplomacie. V zahraničí budeme propagovat české umění a design a Česko budeme prezentovat jako atraktivní kulturní centrum Evropy. Podpoříme literární stipendia a překlady českých literárních děl do cizích jazyků.
 • Kulturní a umělecká tvorba uplynulých období mají být přístupné všem, proto podpoříme systematickou digitalizaci kulturních obsahů, archivů a knihovnických zdrojů, včetně zjednodušení pravidel přístupu k nim a aktualizace autorského zákona.
 • Podpoříme zkrácení ochrany autorských práv a změnu jejího vymezení tak, aby dostatečně ochránila autorská práva a zároveň neomezovala inovace.
Kompletní program ke stažení
(PDF)