Ústecký kraj

PhDr. Lenka Simerská

45 let
  • Socioložka, lektorka, koučka a zastupitelka Litoměřic
  • Posledních 6 let se věnuje řešení velké mzdové a platové mezery mezi příjmy žen a mužů, vede systémový projekt na Ministerstvu práce a sociálních věcí, kde vznikají konkrétní nástroje, unikátní datové analýzy a partnerství pro řešení
  • Dlouhodobě podporuje ženy ke vstupu do aktivní politiky

Lenka Simerská pracuje jako socioložka se zaměřením na zlepšování podmínek na trhu práce, rovné příležitosti žen a mužů, diverzitu, work-life balance a společenskou odpovědnost firem. 

Žije v Litoměřicích, kde je jedinou ženou zastupitelkou. Lenka je matkou dospívajícího syna, pro kterého si přeje čisté životní prostředí a zdravé podněty pro rozvoj a seberealizaci, aby jednou nemusel odcházet ze severních Čech „za lepším“.

Ve volném čase se věnuje permakultuře a malému ekologickému chovu. Ráda organizuje a moderuje besedy a různé diskuze k rozšiřování obzorů a vzájemnému obohacování. Baví ji osobní rozvoj a práce s lidmi na posouvání vnitřních limitů. K tomu patří i koučování, kterému se věnuje od roku 2014, i když v poslední době kvůli nedostatku času jen příležitostně.

Jejím snem je znovuzrození severních Čech, se sebevědomými, vzdělanými lidmi, sociální soudržností a čistými technologiemi bez uhlí, kde opět vynikne nádherná příroda a kulturní dědictví velkých, kdysi bohatých měst i venkova.

TwitterFacebook
Přehled kandidátek →