Moravskoslezský kraj

Mgr. Martina Dušková

42 let
  • Překladatelka a koordinátorka projektů Institutu aktivního občanství
  • Prosazuje rozšíření bezzásahových území pro více divoké přírody
  • Zasadí se o rychlou a spravedlivou transformaci Česka na nízkouhlíkovou ekonomiku

Martina Dušková se živí jako překladatelka, koordinuje projekty Institutu aktivního občanství a spolupracuje s Hnutím DUHA na monitoringu a ochraně velkých šelem. Byla spolupředsedkyní Zelených v Novém Jičíně, nyní již druhým rokem působí jako spolupředsedkyně Zelených v Moravskoslezském kraji.

Do politiky Martina vstoupila kvůli vyhroceným náladám ve společnosti. Je přesvědčená o nutnosti sociální spravedlnosti, rovnosti všech lidí a respektu k odlišnému způsobu života, pokud neomezuje ostatní v jejich svobodě. Zelení jsou pro ni jediná záruka udržitelné politiky.

V Parlamentu by se kromě jiného ráda zaměřila na agendu klimatické politiky, rychlé a spravedlivé transformace Česka na nízkouhlíkovou ekonomiku a udržitelného rozvoje uhelných regionů. Zajímá ji také ochrana a zlepšování stavu biodiverzity spolu s ochranou přírody a krajiny. Ráda by se zasadila o více divoké přírody rozšířením bezzásahových území na 3 % rozlohy Česka.

Volný čas Martina tráví nejraději na horách a v lese, odpočine si při vaření a čtení či sledování detektivek.

TwitterFacebook
Přehled kandidátek →