Dostupná péče o děti a rovné příležitosti pro ženy jsou nejlepší podporou rodiny

Zelený program pro rodiny
Garance místa ve školce pro děti od dvou let
Vyšší a flexibilnější rodičovská
Podpora zkrácených úvazků nižším zdaněním
Vstřícnější porodnictví a placené porodní asistentky
Čtyřměsíční rodičovská pro pečující otce

Milujeme místa ve školkách a tatínky na rodičovské

Pandemie nám obnažila problém závislosti současného systému na neplacené, neviditelné, ale velmi náročné práci pečujících rodičů, v drtivé většině žen.

Chceme odstraňovat nerovnosti a vytvořit rodinám dostatečnou podporu pro péči o děti, zejména v podobě zařízení předškolní péče už od útlého věku nebo zkrácených úvazků, jako je to běžné všude v Evropě.

Matky musí mít možnosti mnohem lépe skloubit mateřství s prací, otcům zase chceme umožnit trávit více času se svými dětmi a zapojovat se do otcovství a péče. Jen tak můžeme dosáhnout rovnoprávnější společnosti.

Co chceme?

 • Chceme mnohem větší dostupnost zařízení pro péči o děti předškolního věku jako jsou jesle, školky a dětské skupiny. Každé dítě od 2 let věku bude mít zákonný nárok na místo v takovém zařízení, s postupnou garancí místa pro každé dítě od jednoho roku. Tam, kde to zatím není možné, bude mít rodina nárok na proplácení hlídání jinou formou. Umožníme čerpat slevu na dani („školkovné“) na všechny formy placené péče o dítě. Tato zařízení budou v provozu i o prázdninách a jejich zřizování a provoz nebudou omezovány nadbytečnou byrokracií.
 • Umožníme opravdu flexibilní rodičovskou, podobně jako ve Skandinávii. Rodiče si budou moci za všech okolností zvolit nejen délku, ale také například střídání po týdnech, sdílení týdne nebo sdílení dne (dopoledne matka, odpoledne otec apod.). K existující rodičovské přidáme bonus 4 měsíce pro druhého rodiče (nejčastěji otce), které nepůjdou převést na matku, protože chceme motivovat otce k častější péči o děti.
 • Zjednodušíme výpočet mateřské a rodičovské a budeme pravidelně navyšovat rodičovský příspěvek. Zrušíme diskriminaci studentek nebo některých OSVČ, které si nyní nemají možnost zvolit délku rodičovské. Upravíme plnohodnotnou rodičovskou i pro nové náhradní (adoptivní) rodiče starších dětí.
 • Termín nástupu na mateřskou bude více přizpůsobitelný potřebám žen. Těm ženám, které se rozhodnou pracovat déle než do doby 8–6 týdnů před termínem porodu, nebude o tuto dobu mateřská zkrácena. Pro ženy v profesích, které jsou neslučitelné s pokročilým těhotenstvím, bude o toto období mateřská naopak prodloužena.
 • Zvýšíme nezabavitelné minimum samoživitelek a srovnáme tak pravidla pro všechny rodiny. Zachováme ošetřovné ve výši 80 % příjmů, jako tomu bylo během pandemie, i pro běžnou situaci. Nikdo nesmí být ohrožen chudobou jen proto, že se musí starat o své dítě.
 • Nastavíme motivační pravidla pro zkrácené úvazky tak, aby bylo možné lépe sladit rodinu a práci. Zaměstnání na zkrácený úvazek bude pro firmy výhodnější z hlediska odvodů i administrativy.
 • Podporujeme snížení odvodů pro rodiče malých dětí. Navrhneme snížení sazby sociálního pojištění o 5 procentních bodů u toho rodiče, který se vrací z rodičovské až do věku 10 let dítěte, což jsou v drtivé většině ženy. Zaměstnavatelé tak budou více motivování tyto rodiče po návratu z rodičovské zaměstnat.
 • Podpoříme zřizování a provoz komunitních mateřských center a lesních školek. Jejich dostupnost nesmí být závislá na libovůli obcí nebo nasazení jednotlivých provozovatelů. Zjednodušíme administrativu a fungování pro lesní školky a kluby. Podpoříme fungování školních družin a dostupných kroužků a volnočasových aktivit.
 • Pokud se rodina dostane do problémů, musí mít k dispozici potřebné sociální služby a poradenství. Je nepřijatelné, aby rodinám byly odebírány děti jen pro chudobu nebo nedostatečné bydlení. Udržet fungování rodiny musí být hlavním zájmem státu.
 • Zvýšíme ochranu práv dětí, tělesné tresty do výchovy nepatří. Tělesné tresty jsou násilím na dětech, proto chceme prosadit přijetí explicitního zákazu fyzických trestů na dětech. Zasadíme se o zřízení instituce dětského ombudsmana, k čemuž se Česká republika zavázala ratifikací Úmluvy o právech dítěte.
 • Zajistíme další podporu změn v českém porodnictví směrem k většímu respektu k rodící ženě a jejímu dítěti. Klíčová je pro nás svoboda volby nakládání s vlastním tělem v době těhotenství a porodu, včetně volby okolností, způsobu a místa porodu. Budeme usilovat o narovnání postavení porodních asistentek v systému péče o ženu a dítě. Uzákoníme pojišťovnou hrazenou péči porodní asistentky a chceme porodní dům v každém krajském městě.
 • Veřejným institucím včetně škol a pracovištím uložíme povinnost na toaletách zajistit bezplatné menstruační pomůcky.
 • Podpoříme rodinnou formu péče o děti, které nemohou žít ve vlastní rodině, a to tzv. hostitelskou, pěstounskou i adoptivní. Ukončíme umísťování dětí do 3 let do kojeneckých ústavů.
 • Zavedeme manželství pro stejnopohlavní páry se všemi právy, včetně adopcí dětí.
 • Umožníme svobodnou volbu příjmení párů při sňatku a svobodné volby příjmení dětí. Novomanželům umožníme, aby oba ke svému příjmení připojili příjmení druhého novomanžela, a měli tak stejné dvojité příjmení. Lidé si budou moci vybrat pořadí dvojitého příjmení. Rodiče budou moci svým dětem dát příjmení obou rodičů, i když si každý rodič ponechal jen příjmení svoje, nebo se budou moci rozhodnout, že některým svým dětem dají příjmení jednoho z rodičů a jiným dětem příjmení druhého rodiče.
Kompletní program ke stažení
(PDF)