Stáří zasluhuje nejen vyšší důchody a dobrou péči, ale také uznání společnosti

Zelený program pro stárnoucí společnost
Odstraňování bariér ve veřejném prostoru
Maximálně dostupná péče v domácím prostředí
Respekt a uznání seniorům a seniorkám
Reforma důchodů, aby nikdo nezůstal v chudobě
Podpora hospicové péče

Milujeme spokojené stáří

V polovině tohoto století bude třetina obyvatel Česka starších 65 let. Prostředí, ve kterém žijeme, bude muset obsahovat mnohem méně bariér, budeme muset řešit tlak na důchodový systém a pro starší ročníky budeme muset poskytnout mnohem více péče.

Seniory a seniorky navíc stále více budou trápit dopady klimatické změny, např. rostoucí teploty ve městech. Problém stárnutí ale není možné omezit jen na dostupnou péči nebo udržitelné důchody.

Zásadní je i psychická pohoda seniorů, uznání, účast na životě komunity a fungující společné soužití napříč generacemi. Stárnutí obyvatelstva je věc, která se týká nás všech a je nutné se na to připravit co nejdříve.

Co chceme?

  • Ne každý senior potřebuje ústavní péči. Budeme podporovat kroky ke zdravému životnímu stylu a dostatečné kvalitě života, včetně kvalitního bydlení nebo společenských kontaktů. To prokazatelně prodlužuje dobu, po kterou se senioři a seniorky obejdou bez péče druhých. Naopak osamění nebo chudoba jejich situaci zhoršuje, a samota je také často důvodem, proč lidé odchází do zařízení péče, přestože ji jinak nepotřebují.
  • Potřebujeme upravovat veřejný prostor a bydlení tak, aby neobsahoval žádné bariéry. Stejně jako se stane standardem bydlení v nízkoenergetickém domě, musí se časem stát standardem bezbariérové bydlení, které bude umožňovat plnohodnotný život i ve vyšším věku. Součástí odstraňování bariér je také dostupná síť veřejné dopravy, na kterou jsou starší lidé většinou odkázáni.
  • Chceme, aby co nejvíce seniorů mohlo zůstávat ve svém prostředí. V případě, že mají nějaké omezení, je potřeba jim poskytnout pečovatelské služby – dovážku jídla, nákupy, hygienu nebo úklid. Jejich dostupnost musí být zákonem vymahatelná, a stát na tuto práci musí poskytnout dostatek peněz. Prosazujeme rozvoj nejrůznějších forem pomoci a péče zaměřené na to, udržet člověka co nejdéle mimo drahá a mnohdy neosobní zařízení dlouhodobé péče.
  • Pokud se lidé starají o své blízké, a to jak seniory, tak například osoby s postižením, musí mít zajištěn příjem, který je odpovídající práci, kterou dělají. Odměna by měla být nikoli almužnou, ale dostatečným ohodnocením jejich péče. Pečující osoby navíc musí mít prostor i pro vlastní život nebo starost o vlastní zdraví, proto je důležité rozšiřovat různé formy odlehčovacích služeb. Mnoho pečujících totiž odkládá svou vlastní léčbu z obav, že se o jejich blízké nebude mít kdo postarat.
  • Chceme připravit možnost starat se o seniory i kvalifikovanou dobrovolnickou výpomocí nebo sdílením pečující osoby. Například na venkově je často složité poskytnou plnohodnotnou pečovatelskou službu, nicméně zapojením, zaškolením a odměnou pro sousedskou výpomoc je možné část péče zajistit i zde.
  • V oblasti domovů pro seniory potřebujeme omezit velkokapacitní ústavy a služby poskytnout v malých zařízeních komunitního typu. Ty musí posilovat a udržovat role, které člověk měl, než se do zařízení dostal. Součástí jsou i dostatečné odměny pro pečující a kontrola fungování a kvality jednotlivých domovů, včetně způsobu, jak usilují o maximální důstojnost klientů. Podpoříme mezigenerační propojení například spoluprací se školkami.
  • Umírání je součástí života. Potřebujeme doplnit bílá místa na mapě hospicové péče, zajistit funkční financování služeb a více šířit informace o tom, že lidé mohou služby hospiců využít. U mobilních hospiců, které vypomáhají rodinám s umírajícími v jejich přirozeném prostředí, je nutné zajistit plné hrazení ze zdravotního pojištění.
  • Nebudeme zavírat oči před reformou důchodů. Do budoucna se nevyhneme tomu, abychom důchody financovali nejen ze sociálního pojištění, ale i z daňových příjmů státu. Naopak pracující důchodci budou mít nižší daně.
  • Zavedeme nepodkročitelný základní univerzální starobní důchod ve výši 30 % mediánové mzdy, tedy nejméně 10 000 korun. Na ten bude mít nárok každý, bez ohledu na počet odpracovaných let. Jedinou podmínkou je to, že občan nebyl rezidentem daňového ráje. K tomuto bude připočítávána zásluhová složka na základě počtu odpracovaných let a výši příjmů a jehož čerpání bude záviset na každého rozhodnutí. Každý si bude moci vypočítat výši svého potenciálního důchodu formou online kalkulačky.
  • Ve výši důchodů zohledníme počty vychovaných dětí a dobu péče o osoby blízké, abychom odstranili znevýhodnění žen a náročnost profese. U horníků snížíme nutné množství odpracovaných směn v podzemí pro přiznání hornických důchodů, abychom umožnili rychlejší ústup od uhlí bez toho, aby na to horníci doplatili.
Kompletní program ke stažení
(PDF)