Pro dobré zdraví potřebujeme kvalitní zdravotnictví i čisté životní prostředí

Zelený program pro zdravotnictví
Lepší podmínky pro zdravotníky a zdravotnice
Podpora prevence a aktivního životního stylu
Řešení znečištění životního prostředí s negativním vlivem na zdraví
Podpora péče o duševní zdraví
Lepší dostupnost zdravotní péče v regionech

Milujeme zdravé tělo i mysl

Kvalitní veřejné zdravotnictví potřebujeme nejen v době pandemie. Nelze ale dlouhodobě spoléhat na to, že naše zdraví vždy zachrání obětavost našich zdravotníků a zdravotnic.

Musíme zlepšovat jejich pracovní podmínky, aby neodcházeli do ciziny, musíme zlepšovat dostupnost zdravotní péče, zejména v odlehlých regionech, a musíme našem zdravotnictví také pomáhat prevencí: nejefektivnější zdravotní péče je ta, kterou díky zdravému životnímu stylu nebudeme muset využívat.

Velký vliv na lidské zdraví má také ekonomická situace každého člověka a z ní pramenící stres, i stav životního prostředí okolo nás. Musíme proto snižovat množství lidí žijících v chudobě nebo nedostatečném bydlení i řešit znečištění ovzduší, vody nebo kvalitu potravin.

Co chceme?

 • Zdravotnictví se nesmí stát obětí škrtů. Nižší příjmy státu povedou ke snahám omezovat veřejné služby. Pandemie ukázala, že škrtat peníze do zdravotnictví nebo plánovat privatizaci nemocnic je to poslední co nyní potřebujeme. Naopak, zdravotnictví musí být posíleno – finančně i lidsky.
 • Zlepšíme finanční a pracovní podmínky lékařského i zdravotnického personálu. Chceme je motivovat k setrvání v českém zdravotnictví dostatečnou mzdou, podmínkami které povedou k dodržování zákoníku práce nebo poskytování supervize a psychohygieny. Unavení a přepracovaní lidé v nemocnicích nám mohou jednorázově pomoci zvládnout pandemii, dlouhodobě na nich ale nesmí naše zdravotnictví stát.
 • Lidé v okrajových regionech nesmí být v dostupnosti zdravotní péče na druhé koleji. Chceme, aby služby praktických lékařů pro děti i dospělé, zubních lékařů i ambulantní gynekologie byly základem každé regionální péče, aby za nimi lidé nemuseli zdlouhavě cestovat. Podpoříme rozvoj vzdělávání v lékařských oborech a kapacity menších nemocnic pro atestace.
 • Pandemie musí vést k přehodnocení toho, jak u nás fungují hygienické stanice. Je potřeba je transformovat v moderní, digitálně propojené instituce, které budou aktivně předcházet problémům veřejného zdraví a budou mít kapacitu i erudici profesionálně organizovat nutná opatření.
 • Problém koronaviru není zdaleka za námi. Už nesmíme opakovat přístup vlády, která odmítala levná a účinná řešení a namísto toho jsme museli opakovaně zavádět lockdown. Posílíme investice do výzkumu nových mutací, trvalou dostupnost testování a expertní rozhodování v případě návratu problémů spojených s koronavirem, například v podobě nutnosti dalšího kola očkování.
 • Vůbec nejlepší je nebýt nemocný. Jenže na tohle náš stát zapomíná. Posílíme zásadním způsobem preventivní péči, zejména tím, že ji budou proplácet zdravotní pojišťovny. Je také potřeba řešit problém obezity. Tělesná výchova na školách by měla mladé lidi naučit, jak dlouhodobě získat vztah k aktivnímu pohybu. Aktivní pohyb pěšky nebo na kolech přispívá k lepšímu zdravotnímu stavu, investice do cyklostezek tak nejsou jen věcí dopravy, ale také zdraví. Financování sportu ze státního rozpočtu by se mělo zaměřit na podporu sportování pro všechny, nikoli profesionální sport.
 • Kvalitu nemocnic a zdravotnických zařízení je potřeba průběžně zvyšovat, ale investice do přístrojů nesmí být bezhlavé. Musíme mít jasno, jak dokážeme drahé přístrojové vybavení optimálně využít, zda pro něj máme dostatek personálu a jaké operace a zákroky je nezbytné dělat v blízkém okolí a co je možné soustředit do velkých center, která už existují například v onkologii a kardiologii. Důležité je také předcházet korupčním rizikům, které s sebou milionové investice nesou.
 • Chceme posílení pravomocí, ale i zodpovědnosti praktických lékařů. Ti dokáží pomoci blíže pacientovi a levněji než nemocnice nebo specialisté. Lékaři budou moci udělat pacientům nová vyšetření či screeningy, která dosud patřily jen specialistům. Budou moci také předepisovat širší spektrum léků nebo se více podílet na následné péči, například u diabetiků nebo lidí s vysokým krevním tlakem.
 • Duševní onemocnění tvoří čím dál větší podíl problémů našeho zdraví. Pandemická situace a s ní spojená nutná izolace jednotlivců ještě zvýšila výskyt duševních poruch jako úzkostí, depresí nebo nutkavých poruch. Hlavním nástrojem léčby je psychoterapie, u které je ale potřeba zajistit plné proplácení ze zdravotního pojištění. Chceme dál podporovat destigmatizaci duševních nemocí.
 • Mnoho lidí na zvýšený stres reaguje i psychosomaticky, tedy s výskytem tělesných příznaků. Podpoříme vyšší zapojení psychosomatické medicíny do praxe jak v diagnostice, tak v terapii.
 • Chceme zlepšit komunikaci mezi zdravotníky a pacienty, prohloubit zdravotní gramotnost pacientů, aby lépe dokázali hájit vlastní zájmy a posílit jejich vnímání pacientů jako komplexních a svéprávných bytostí. Chceme také lepším vzděláváním pacientů nebo využitím digitálních nástrojů komunikace na dálku odbourat zbytečné návštěvy u lékaře. Průměrně v Česku navštíví pacient lékaře dvanáctkrát za rok, v Rakousku sedmkrát a ve Švédsku třikrát.
 • Posílíme digitalizaci ve zdravotnictví a vytvoříme jednotný systém, aby měl každý jednu online zdravotní kartu, jejíž data se neztrácí při přecházení k jinému lékaři, a pacienti tak nebudou muset svou anamnézu opakovat každému lékaři.
 • Prostředí, ve kterém žijeme, souvisí s našim zdravím. Chceme, aby posouzení dopadů na zdraví, bylo integrováno do politických rozhodovacích procesů a aby ochrana zdraví hrála důležitou roli také v diskusi o opatřeních v oblasti dopravy, sociální politiky nebo oblasti řešení klimatických změn. Horká města budou stále více negativně ovlivňovat zdraví zejména starších lidí, znečištěné ovzduší má u nás ročně vliv na 12 tisíc předčasných úmrtí. Zavedeme přísnější normy pro emise znečišťujících látek v ovzduší a kvalitu vody, zejména v oblasti znečištění hormony, zpřísníme standardy obsahu ftalátů a bisfenolů v plastech, pesticidů, těžkých kovů, léků a dalších kontaminantů, se kterými se lidé běžně setkávají.
 • Prosadíme legalizaci držení konopí a jeho pěstování v malém množství. Zasadíme se o zlepšení dostupností léčebného konopí a léčebného využití psychedelik. Otevřeme diskuzi o legalizaci psychedelik, která nevytváří závislost.
Kompletní program ke stažení
(PDF)